ความสำคัญของการทำ Internet Marketing, Online Marketing และ SEO

1. ต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของเราก่อน
การออบแบบ Website ควรคิดถึงกลุ่มเป้าหมาย ว่าเป็นใคร นี้คือเรื่องของ Internet Marketing หรือ Online Marketing

2. Website ต้องสร้างเนื้อหา หรือ Theme ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น
ต้องการขายของ ก็ต้องบอกว่าขายอะไร Services อะไร ทำอะไร และ ใครจะได้อะไร เป็นงาน Marketing ที่ต้องชัดเจน นี้คือ Internet Marketing หรือ Online Marketing

3. Website ต้องมีความน่าเชื่อถือ
ข้อนี้ยากมาก ต้องใช้ความรู้ว่าบน Internet ว่าเขาวัดความเชื่อถือกันอย่างไร และประเภทธุรกิจของเรา เขาวัดกันตรงไหน ซึ่งเราสามารถดูคร่าวๆ ได้จากน่าแรกเว็บไซต์
4.ให้ความสำคัญกับ Page Contact
Page นี้จะช่วยนำผู้มุ่งหวัง สามารถเข้ามาสู่ธุรกิจเราได้ ควรจะต้องปรับปรุง และ ตรวจสอบอยู่เสมอว่า มี Mail เข้ามาหรือไม่ และ มีการตอบ Mail หรือไม่

5. การทำ SEO ( Search Engine Optimization )
1. ศึกษา  SEO เบื้องต้น
2. วางแผน  SEO เบื้องต้น เช่น คีย์เวิร์ดที่ต้องการ กลุ่มลูกค้าเป็นใคร
3. ศึกษาขู่แข่ง

6. Webstat หรือ สถิติเว็บไซต์
ควรมีการติดตั้ง Webstat สำหรับเก็บข้อมูลของ Visitor เพื่อนำมาวิเคราะห์ ฯลฯ และประเมินผลการทำงานที่ผ่านมา

7. Internal Links หรือ ลิ้งค์ภายในเว็บไซต์
ควรให้ความสำคัญกับ Link ภายใน คือ Keyword ควรมีการ Link ไปยัง Page อื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ Keyword ของเรา

8. External Links หรือ ลิ้งค์ที่ออกไปยังเว็บอื่นๆ
ควรให้ความสำคัญกับ Link ภายนอก คือ Website อื่นๆ ที่มีเนื้อหา หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับ Keyword ของเราด้วย

9. Submit หรือ การลงทะเบียนกับ Website ต่างๆ ให้มากที่สุด

10. หากที่กล่าวมากข้างต้น ยากจนเกินไป ติดต่อ ThaiSEOPro.com ^^